USA måste kräva Nyi Nyi Aungs frigivning

22 12 2009

Det har snart gått fyra månader sedan Nyi Nyi Aung arresterades i Rangoon (se tidigare inlägg nedan). Den 4 december inledde han en två veckor lång hungerstrejk i protest mot behandlingen av politiska fångar. Det gillades inte av regimen. Som straff sitter han nu isolerad i en såkallad ”dog cell” i fängelsets hundgård. I fredags kom han utmärglad och blek till rättegångsförhören. Han står anklagad för förfalskning och bedrägeri, med maxstraffet 17 års fängelse.

Nyi Nyi Aung är en välkänd icke-våldsaktivist som vigt sitt liv åt kampen för demokrati och mänskliga rättigheter i Burma. Han är bara en av landets över 2100 politiska fångar och alla förtjänar de ett starkare engagemang från omvärlden. Men en sak skiljer Nyi Nyi Aung från de övriga: han är amerikansk medborgare. Så vad gör USA för att säkerställa hans frigivning? Hittills har ingen från Obama-administrationen uttalat sig i fallet.

Nyi Nyi Aungs hungerstrejk har dock ökat uppmärksamheten kring hans situation. 53 amerikanska kongressmän skickade i fredags ett brev till General Than Shwe och krävde den burmes-amerikanska aktivistens frigivning. Samma dag uppmanade Human Rights Watch Hillary Clinton att offentligt begära att Nyi Nyi Aung släpps fri.

USA måste visa att den nya engagemangspolitiken och försöken till dialog med Burmas regim inte innebär ett svek mot människorättsförsvararna i landet. Att omedelbart kräva Nyi Nyi Aungs frigivning skulle vara en tydlig och viktig signal gentemot regimen – och det enda rätta agerandet till försvar för en amerikansk medborgare.