88-generationen

Min Ko Naing, Ko Ko Gyi och Htay Kywe tillhör den så kallade 88-generationens studentaktivister. Som unga studenter var de framstående gestalter under de landsomfattande studentledda protesterna 1988. På grund av deras ledande roller i studentrörelsen greps de under åren som följde och tvingades spendera 13-16 år i fängelse, mestadels i isoleringscell.

Min Ko Naing, Ko Ko Gyi och Htay Kywe

Min Ko Naing, Ko Ko Gyi och Htay Kywe

Trots att de berövats på så många av ungdomens år i frihet, vägrade de att ge upp kampen för frihet och demokrati i Burma.

Liksom flera andra studentaktivister släpptes Min Ko Naing, Ko Ko Gyi och Htay Kywe ur fängelserna under 2004 och 2005. Efter bara några månader började de åter organisera motstånd. Först försiktigt, sedan alltmer öppet och offentligt.

De förenade sig under benämningen ”88 Generation Students Group” och under 2007 etablerade de sig som den huvudsakliga motståndsrörelsen i landet med målet att få till stånd en dialog mellan regimen och Aung San Suu Kyis oppositionsparti NLD, National League for Democracy. Enträget och målmedvetet tänjde de på gränserna för vad som var tillåtet under regimens förtryck.

Hösten 2006 fängslades Min Ko Naing, Ko Ko Gyi och Htay Kywe igen, vilket fick övriga i gruppen att starta en namninsamling för att kräva deras frigivning. Ledarna hade bevisligen stort stöd bland folket och de släpptes efter drygt tre månader. Därefter följde ett antal kampanjer och försiktiga protester, bland annat gemensamma bönestunder på söndagarna utanför hus där familjerna till politiska fångar bodde. Man genomförde också ”Open Heart Campaign”, som var en uppmaning till vanliga burmeser att skriva ned vilka svårigheter och vedermödor de möter i sin vardag.

De före detta studentaktivisterna spelade återigen en aktiv roll under demonstrationerna hösten 2007. Den munkledda Saffransrevolutionen inleddes i själva verket nästan en månad tidigare, den 19 augusti, då 88-generationens studenter demonstrerade öppet på Rangoons gator. Juntan var dock inte sen att reagera och bara två dygn senare greps 13 av ledarna, däribland Min Ko Naing och Ko Ko Gyi.

Flera i gruppen, bland andra Htay Kywe, lyckades under en tid hålla sig gömda. Från sitt gömställe gjorde han flera uttalanden i medierna där han bland annat beskrev den hänsynslösa jakt på aktivister som regimen bedrev. Inom ett par månader nåddes dock även Htay Kywe av denna hetsjakt och idag finns bara några få av de ledande 88-aktivisterna kvar i frihet.

Under hösten 2008 dömdes Min Ko Naing, Ko Ko Gyi och Htay Kywe liksom 33 andra ur deras grupp till 65 års fängelse. De omplacerades till olika fängelser flera dagars resa från familjerna i Rangoon. Som framstående ledare är de mycket hårt utsatta. De hålls isolerade och förvägras familjebesök under långa perioder. Om den politiska situationen i Burma inte förändras kommer de att sitta resten av sina liv i fängelse – för sin fredliga kamp för rättvisa, demokrati och nationell försoning.

 

Annonser%d bloggare gillar detta: